Dále provádíme speciální práce:

  • práce na speciálních objektech
  • práce v oblastech nedostupných klasickou technikou
  • budování reklamních ploch (štíty domů, panelových domů apod.)
  • revize a opravy komínů
  • opravy a nátěry mostních konstrukcí
  • opravy a údržba osvětlovacích prvků (železniční tratě, stadióny, hřiště)
  • práce na konstrukcích průmyslových objektů
  • doprava mobilních domů terénními vozy na místo určení