Provádíme montáže a demontáže:

  • rýn
  • svodů
  • vzduchotechniky
  • reklamních prvků
  • konstrukcí
  • osvětlovací techniky
  • ozvučovací techniky
  • stožárů a osvětlovacích věží (za pomocí autojeřábu)
  • instalace mobilních domů (mobilheimů) za pomocí autojeřábu
  • atd.

Veškeré práce provádíme i za pomocí horolezecké techniky a v nepřístupných oblastech.
K dispozici máme autojeřáby s dlouhým dosahem a pro vysokou tonáž